Υπολογιστής εξόδων αυτοκινήτου

Το μέσο συνολικό κόστος στην είναι €3848 ετησίως, που αντιπροσωπεύει 3.3 μήνες μέσου μισθού.

loader
 • Πάγια έξοδα
  • Υποτίμηση της αξίας του οχήματος
  • Ασφάλεια οχήματος και κάλυψη σε περίπτωση βλάβης
  • Χρηματοδότηση για την αγορά αυτοκινήτου
  • ΚΤΕΟ
  • Τέλη κυκλοφορίας (αν ισχύουν)
 • Λειτουργικά έξοδα
  • Καύσιμα
  • Συντήρηση
  • Επισκευές και βελτιώσεις
  • Στάθμευση
  • Διόδια
  • Κλήσεις Τροχαίας
  • Πλύσιμο και καθαρισμός
 • Επιπλέον δεδομένα
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
  • Εισόδημα
  • Χρόνος εργασίας
  • Απόσταση
  • Χρόνος που αφιερώνετε στην οδήγηση

1. Πάγια έξοδα

Όσα δεν σχετίζονται με τις αποστάσεις που διανύει το αυτοκίνητο και πρέπει να τα πληρώνει ο ιδιοκτήτης για να έχει αυτοκίνητο στη διάθεσή του

€/έτος

2. Λειτουργικά έξοδα

Όσα εξαρτώνται από τις αποστάσεις που διανύει ένα αυτοκίνητο.

ημέρες/εβδομάδα
χλμ
χλμ
χλμ ανά
χλμ/λίτρο
€/λίτρο
ανά
€/έτος
€/έτος
€/μήνα
ανά
για ημέρες ανά μήνα
ανά
ανά

3. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς & Χρηματοδότηση

€/έτος
μήνες/έτος ώρες/εβδομάδα
ημέρες/εβδομάδα
χλμ
χλμ
χλμ ανά
λπτ
λπτ
λεπτά ανά ημέρα, για ημέρες ανά μήνα

Το αυτοκίνητό σας, σάς στοιχίζει

#

ανά

σε μήνες κατοχής

#

του εισοδήματός σας

Κόστος μήνα

Πάγια έξοδα
 • Υποτίμηση της αξίας του οχήματος
 • Ασφάλεια οχήματος και κάλυψη σε περίπτωση βλάβης
 • Χρηματοδότηση για την αγορά αυτοκινήτου
 • ΚΤΕΟ
 • Τέλη κυκλοφορίας (αν ισχύουν)
Λειτουργικά έξοδα
 • Καύσιμα
 • Συντήρηση
 • Επισκευές και βελτιώσεις
 • Στάθμευση
 • Διόδια
 • Κλήσεις Τροχαίας
 • Πλύσιμο και καθαρισμός

Πάγια έξοδα

Συνολο

Λειτουργικά έξοδα

Συνολο

ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος
Λειτουργικά έξοδα ανά χιλιόμετρο
Συνολικά έξοδα ανά χιλιόμετρο
Πάγια έξοδα
Λειτουργικά έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματοδότηση

Καθαρό εισόδημα ανά έτος vs Συνόλικό ετήσιο κόστος του οχήματος
 • Καθαρό εισόδημα ανά έτος
 • Συνόλικό ετήσιο κόστος του οχήματος
ανά έτος

Αντίστοιχα ποσά μετακίνησης σε περίπτωση που δεν διαθέτετε αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητό σας, σάς στοιχίζει vs Μέσα μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα της οικογένειάς σας vs Uber
 • Το αυτοκίνητό σας, σάς στοιχίζει
 • Μέσα μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα της οικογένειάς σας
 • Μεταφορά με ταξί
 • Άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς
 • Uber
 • Άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς
Μηνιαίο ποσό

ΣΥΝΟΛΟ

Μηνιαίο ποσό

ΣΥΝΟΛΟ

← Επεξεργασία φόρμας
Λήψη αναφοράς σε μορφή PDF Εκτύπωση