Beregn dine biludgifter

De gennemsnitlige samlede omkostninger i er 53656 kr om året, repræsenterer 2.2 måneder af gennemsnitsløn

loader
 • Faste udgifter
  • Bilens værdiforringelse
  • Bilforsikring og autohjælp
  • Billån
  • Bilsyn
  • Forbrugsafgifter (Bilafgifter, hvis gældende)
 • Løbende udgifter
  • Brændstof
  • Vedligehold
  • Reparationer og forbedringer
  • Parkering
  • Vejafgifter
  • Bøder
  • Vask og rens
 • Yderligere oplysninger
  • Public transports
  • Indkomst
  • Arbejdstid
  • Distance
  • Tid anvendt på kørsel
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr/år
dage/måneder
km
km
per
kr/liter
kr per
kr/år
kr/år
kr/måned
kr per
kr i dage per måned
kr per
kr per
kr
kr/år
måneder/år timer/uge
dage/måneder
km
km
per
min
min
minuter per dag, i dage per måned

Dine biludgifter

kr#

per

kr

i besiddelsesmåneder

#

af din indkomst

Udgifter måned

Faste udgifter
 • Bilens værdiforringelse
 • Bilforsikring og autohjælp
 • Billån
 • Bilsyn
 • Forbrugsafgifter (Bilafgifter, hvis gældende)
Løbende udgifter
 • Brændstof
 • Vedligehold
 • Reparationer og forbedringer
 • Parkering
 • Vejafgifter
 • Bøder
 • Vask og rens

Faste udgifter

Total

Løbende udgifter

Total

TOTAL

Udgifter
Løbende udgifter per distance
In total per distance
Faste udgifter
Løbende udgifter

TOTAL

Financiel indsats

Nettoindkomst per år vs Totalomkostninger per år for bilen
 • Nettoindkomst per år
 • Totalomkostninger per år for bilen
per år

Tilsvarende transportudgifter hvis du ikke ejer en bil.

Dine biludgifter vs Offentlig transport for hele husstanden vs Uber
 • Dine biludgifter
 • Offentlig transport for hele husstanden
 • Taxa
 • Anden offentlig transport
 • Uber
 • Anden offentlig transport
Månedligt beløb

TOTAL

Månedligt beløb

TOTAL

← Rediger formular
Download PDF-rapport Print