Υπολογιστής εξόδων αυτοκινήτου

Το μέσο συνολικό κόστος στην είναι €4011 ετησίως, που αντιπροσωπεύει 3.2 μήνες μέσου μισθού

loader
 • Πάγια έξοδα
  • Υποτίμηση της αξίας του οχήματος
  • Ασφάλεια οχήματος και κάλυψη σε περίπτωση βλάβης
  • Χρηματοδότηση για την αγορά αυτοκινήτου
  • ΚΤΕΟ
  • Τέλη κυκλοφορίας (αν ισχύουν)
 • Λειτουργικά έξοδα
  • Καύσιμα
  • Συντήρηση
  • Επισκευές και βελτιώσεις
  • Στάθμευση
  • Διόδια
  • Κλήσεις Τροχαίας
  • Πλύσιμο και καθαρισμός
 • Επιπλέον δεδομένα
  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
  • Εισόδημα
  • Χρόνος εργασίας
  • Απόσταση
  • Χρόνος που αφιερώνετε στην οδήγηση
€/έτος
ημέρες/εβδομάδα
χλμ
χλμ
ανά
€/λίτρο
ανά
€/έτος
€/έτος
€/μήνα
ανά
για ημέρες ανά μήνα
ανά
ανά
€/έτος
μήνες/έτος ώρες/εβδομάδα
ημέρες/εβδομάδα
χλμ
χλμ
ανά
λπτ
λπτ
λεπτά ανά ημέρα, για ημέρες ανά μήνα

Το αυτοκίνητό σας, σάς στοιχίζει

#

ανά

σε μήνες κατοχής

#

του εισοδήματός σας

Κόστος μήνα

Πάγια έξοδα
 • Υποτίμηση της αξίας του οχήματος
 • Ασφάλεια οχήματος και κάλυψη σε περίπτωση βλάβης
 • Χρηματοδότηση για την αγορά αυτοκινήτου
 • ΚΤΕΟ
 • Τέλη κυκλοφορίας (αν ισχύουν)
Λειτουργικά έξοδα
 • Καύσιμα
 • Συντήρηση
 • Επισκευές και βελτιώσεις
 • Στάθμευση
 • Διόδια
 • Κλήσεις Τροχαίας
 • Πλύσιμο και καθαρισμός

Πάγια έξοδα

Συνολο

Λειτουργικά έξοδα

Συνολο

ΣΥΝΟΛΟ

Κόστος
Λειτουργικά έξοδα ανά απόσταση
In total ανά απόσταση
Πάγια έξοδα
Λειτουργικά έξοδα

ΣΥΝΟΛΟ

Χρηματοδότηση

Καθαρό εισόδημα ανά έτος vs Συνόλικό ετήσιο κόστος του οχήματος
 • Καθαρό εισόδημα ανά έτος
 • Συνόλικό ετήσιο κόστος του οχήματος
ανά έτος

Αντίστοιχα ποσά μετακίνησης σε περίπτωση που δεν διαθέτετε αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητό σας, σάς στοιχίζει vs Μέσα μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα της οικογένειάς σας vs Uber
 • Το αυτοκίνητό σας, σάς στοιχίζει
 • Μέσα μαζικής μεταφοράς για την καθημερινότητα της οικογένειάς σας
 • Μεταφορά με ταξί
 • Άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς
 • Uber
 • Άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς
Μηνιαίο ποσό

ΣΥΝΟΛΟ

Μηνιαίο ποσό

ΣΥΝΟΛΟ

← Επεξεργασία φόρμας
Λήψη αναφοράς σε μορφή PDF Εκτύπωση