Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1441
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 583
Låneräntorkr 99
Kontrollbesiktningkr 29
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 249
50% Underhållkr 354
TOTALT - Stående kostnaderkr 2578

Driftskostnad

Bränslekr 1522
50% Underhållkr 354
Reparationer och förbättringarkr 175
Parkeringkr 212
Vägtullkr 84
Trafikböterkr 10
Tvätt och rengöringkr 104
TOTALT - Driftskostnaderkr 2284

TOTALT

TOTALTkr 4862
Driftskostnad per kilometerkr11.84/mil
Total kostnad per kilometerkr25.19/mil
kinetisk hastighet9mil/h
virtuell hastighet*4mil/h
Total kostnad per år för bilenkr58341
Based on the inputs of 179 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se