Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1454
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 552
Låneräntorkr 108
Kontrollbesiktningkr 26
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 251
50% Underhållkr 347
TOTALT - Stående kostnaderkr 2565

Driftskostnad

Bränslekr 1530
50% Underhållkr 347
Reparationer och förbättringarkr 180
Parkeringkr 226
Vägtullkr 92
Trafikböterkr 9
Tvätt och rengöringkr 104
TOTALT - Driftskostnaderkr 2315

TOTALT

TOTALTkr 4880
Driftskostnad per kilometerkr13.13/mil
Total kostnad per kilometerkr27.68/mil
kinetisk hastighet9mil/h
virtuell hastighet*4mil/h
Total kostnad per år för bilenkr58558
Based on the inputs of 161 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se