Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1401
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 581
Låneräntorkr 82
Kontrollbesiktningkr 37
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 221
50% Underhållkr 361
TOTALT - Stående kostnaderkr 2504

Driftskostnad

Bränslekr 1691
50% Underhållkr 361
Reparationer och förbättringarkr 165
Parkeringkr 217
Vägtullkr 67
Trafikböterkr 11
Tvätt och rengöringkr 113
TOTALT - Driftskostnaderkr 2444

TOTALT

TOTALTkr 4948
Driftskostnad per kilometerkr11.58/mil
Total kostnad per kilometerkr23.44/mil
kinetisk hastighet11mil/h
virtuell hastighet*6mil/h
Total kostnad per år för bilenkr59373
Based on the inputs of 487 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se