Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1427
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 564
Låneräntorkr 82
Kontrollbesiktningkr 38
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 226
50% Underhållkr 371
TOTALT - Stående kostnaderkr 2523

Driftskostnad

Bränslekr 1702
50% Underhållkr 371
Reparationer och förbättringarkr 167
Parkeringkr 215
Vägtullkr 72
Trafikböterkr 11
Tvätt och rengöringkr 112
TOTALT - Driftskostnaderkr 2464

TOTALT

TOTALTkr 4986
Driftskostnad per kilometerkr11.33/mil
Total kostnad per kilometerkr22.93/mil
kinetisk hastighet11mil/h
virtuell hastighet*7mil/h
Total kostnad per år för bilenkr59837
Based on the inputs of 438 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se