Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1434
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 567
Låneräntorkr 83
Kontrollbesiktningkr 31
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 237
50% Underhållkr 369
TOTALT - Stående kostnaderkr 2536

Driftskostnad

Bränslekr 1724
50% Underhållkr 369
Reparationer och förbättringarkr 172
Parkeringkr 206
Vägtullkr 71
Trafikböterkr 12
Tvätt och rengöringkr 110
TOTALT - Driftskostnaderkr 2480

TOTALT

TOTALTkr 5015
Driftskostnad per kilometerkr11.38/mil
Total kostnad per kilometerkr23.01/mil
kinetisk hastighet11mil/h
virtuell hastighet*7mil/h
Total kostnad per år för bilenkr60186
Based on the inputs of 391 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se