Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1436
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 550
Låneräntorkr 106
Kontrollbesiktningkr 26
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 248
50% Underhållkr 338
TOTALT - Stående kostnaderkr 2537

Driftskostnad

Bränslekr 1504
50% Underhållkr 338
Reparationer och förbättringarkr 179
Parkeringkr 226
Vägtullkr 95
Trafikböterkr 9
Tvätt och rengöringkr 105
TOTALT - Driftskostnaderkr 2287

TOTALT

TOTALTkr 4824
Driftskostnad per kilometerkr12.97/mil
Total kostnad per kilometerkr27.35/mil
kinetisk hastighet9mil/h
virtuell hastighet*4mil/h
Total kostnad per år för bilenkr57884
Based on the inputs of 156 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se