Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1410
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 584
Låneräntorkr 84
Kontrollbesiktningkr 38
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 220
50% Underhållkr 388
TOTALT - Stående kostnaderkr 2530

Driftskostnad

Bränslekr 1707
50% Underhållkr 388
Reparationer och förbättringarkr 174
Parkeringkr 223
Vägtullkr 70
Trafikböterkr 12
Tvätt och rengöringkr 114
TOTALT - Driftskostnaderkr 2493

TOTALT

TOTALTkr 5023
Driftskostnad per kilometerkr11.85/mil
Total kostnad per kilometerkr23.87/mil
kinetisk hastighet11mil/h
virtuell hastighet*6mil/h
Total kostnad per år för bilenkr60278
Based on the inputs of 543 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se