Automobile kostnader för

Stående kostnad

Värdeminskning av fordonetkr 1407
Fordonförsäkring och Vägassistanskr 584
Låneräntorkr 83
Kontrollbesiktningkr 37
Fordonskatt för din bil (bilskatt)kr 219
50% Underhållkr 383
TOTALT - Stående kostnaderkr 2522

Driftskostnad

Bränslekr 1695
50% Underhållkr 383
Reparationer och förbättringarkr 173
Parkeringkr 224
Vägtullkr 71
Trafikböterkr 12
Tvätt och rengöringkr 114
TOTALT - Driftskostnaderkr 2482

TOTALT

TOTALTkr 5004
Driftskostnad per kilometerkr11.93/mil
Total kostnad per kilometerkr24.06/mil
kinetisk hastighet11mil/h
virtuell hastighet*6mil/h
Total kostnad per år för bilenkr60048
Based on the inputs of 527 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/se