Δαπάνες αυτοκινήτων για την

Πάγια έξοδα

Υποτίμηση της αξίας του οχήματος81
Ασφάλεια οχήματος και κάλυψη σε περίπτωση βλάβης32
Επιτόκιο δανείου4
ΚΤΕΟ5
Τέλη κυκλοφορίας (αν ισχύουν)22
50% Συντήρηση25
ΣΥΝΟΛΟ - Πάγια τέλη157

Λειτουργικά έξοδα

Καύσιμα130
50% Συντήρηση25
Επισκευές και βελτιώσεις12
Στάθμευση7
Διόδια13
Κλήσεις Τροχαίας1
Πλύσιμο και καθαρισμός6
ΣΥΝΟΛΟ - Λειτουργικά έξοδα182

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ338
Λειτουργικά έξοδα ανά χιλιόμετρο0.18/χλμ
Συνολικά έξοδα ανά χιλιόμετρο0.34/χλμ
ταχύτητα κίνησης37χλμ/h
εικονική ταχύτητα*19χλμ/h
Συνόλικό ετήσιο κόστος του οχήματος4059
Based on the inputs of 3135 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/gr