Δαπάνες αυτοκινήτων για την

Πάγια έξοδα

Υποτίμηση της αξίας του οχήματος79
Ασφάλεια οχήματος και κάλυψη σε περίπτωση βλάβης31
Επιτόκιο δανείου3
ΚΤΕΟ5
Τέλη κυκλοφορίας (αν ισχύουν)21
50% Συντήρηση25
ΣΥΝΟΛΟ - Πάγια τέλη151

Λειτουργικά έξοδα

Καύσιμα132
50% Συντήρηση25
Επισκευές και βελτιώσεις12
Στάθμευση7
Διόδια13
Κλήσεις Τροχαίας1
Πλύσιμο και καθαρισμός6
ΣΥΝΟΛΟ - Λειτουργικά έξοδα183

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ334
Λειτουργικά έξοδα ανά χιλιόμετρο0.17/χλμ
Συνολικά έξοδα ανά χιλιόμετρο0.31/χλμ
ταχύτητα κίνησης41χλμ/h
εικονική ταχύτητα*21χλμ/h
Συνόλικό ετήσιο κόστος του οχήματος4010
Based on the inputs of 5599 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/gr