Δαπάνες αυτοκινήτων για την

Πάγια έξοδα

Υποτίμηση της αξίας του οχήματος84
Ασφάλεια οχήματος και κάλυψη σε περίπτωση βλάβης33
Επιτόκιο δανείου4
ΚΤΕΟ5
Τέλη κυκλοφορίας (αν ισχύουν)22
50% Συντήρηση25
ΣΥΝΟΛΟ - Πάγια τέλη160

Λειτουργικά έξοδα

Καύσιμα131
50% Συντήρηση25
Επισκευές και βελτιώσεις12
Στάθμευση7
Διόδια13
Κλήσεις Τροχαίας1
Πλύσιμο και καθαρισμός6
ΣΥΝΟΛΟ - Λειτουργικά έξοδα183

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ343
Λειτουργικά έξοδα ανά χιλιόμετρο0.19/χλμ
Συνολικά έξοδα ανά χιλιόμετρο0.35/χλμ
ταχύτητα κίνησης37χλμ/h
εικονική ταχύτητα*19χλμ/h
Συνόλικό ετήσιο κόστος του οχήματος4114
Based on the inputs of 2825 validated users, who filled the Car Costs Calculator at autocosts.info/gr